nieuwste artikelen


nieuwste reactiesRaad wil liever geen burgers bij Voorjaarsnota

21-02-08 |


Poltiek is een omslachtig proces, en we mogen graag wijzen naar een ander die het allemaal nog omslachtiger maakt. Het college wordt vertraagd doordat de Raad het over dingen wil hebben, de Raad wordt vertraagd door al die burgers die maar hun mening komen geven. Ik chargeer, maar het geeft wel de sfeer aan.

Zo ook bij het voorstel van GroenLinks om de Voorjaarsnota, een van de belangrijkste financiële momenten in de Raad, dichterbij de burgers te brengen. In het fractievoorzittersoverleg mocht ik ons plan toelichten. Betrek de burger, ga het gesprek aan, luister als Raad naar de stad wat er leeft en gebruik die input om een breed gedragen besluit te nemen begin deze zomer. Is dat nou zo raar?

Ja dus. Hoewel een paar partijen hun sympathie betuigden waren er vooral bezwaren. Om te beginnen dat er waarschijnlijk niemand komt, omdat de Voorjaarsnota niet over een concreet onderwerp gaat. Vervolgens over de problemen met mensen die er wel op af zouden kunnen komen. "Dan zien we weer dezelfde gezichten als altijd" (nou en?). "Het schept teveel verwachtingen". Dat het toch niet uitmaakt wat de burger wil, omdat we zo weinig nieuw geld te verdelen hebben (alsof je niet kritisch moet blijven kijken naar wat je nu doet, en of dat wel voldoet aan wat we willen bereiken). Dat de Voorjaarsnota een politiek gebeuren is, dus dat elke partij maar voor zich moet gaan. En als toppunt te vraag of het ambtenarenapparaat het wel aan zou kunnen.

Nee, ik moest er maar een punt van maken in 2010, voor de volgende verkiezingen. Nou, u weet in elk geval bij welke partij u moet zijn om ook invloed te hebben op dat belangrijke moment waarop de Raad de prioriteiten vaststelt en aangeeft hoe het geld in de begroting moet worden verdeeld. Want ook al hebben burgers meer invloed gekregen in de nieuwe werkwijze, uiteindelijk staat of valt veel met de financiële kaders waar al veel eerder over is besloten. Zonder die burgers.

Ook de komende jaren blijven wij ons sterk maken voor beginspraak, en voor het invloed geven van burgers op het moment dat het nog echt verschil kan maken: vroeg in het traject. Zoals het hoort, want als gemeenteraad zit je er ten dienste van het volk, niet andersom. Tot die tijd kunt u in elk geval nog van uw recht op inspreken gebruik maken in de raadsvergadering waarin de Voorjaarsnota behandeld wordt.

reageer op dit artikel

bewaar mijn gegevenspreview    verstuur
* verplicht in te vullen